top of page
IMG_2195 (2).jpg

Specialsök

Söka, hitta och markera en specifik doft

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter, så kallade etiketter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat. Vi som förare lär oss att läsa vår hund, för att förstå när hunden visar oss att den har hittat en gömma.

Ny provform på gång

Svenska Kennelklubbens prov och tävlingskommitté har fastställt reglerna för SBK Specialsök som därmed är en officiell provform fr.o.m. 1 november 2023.

 

Läs mer om den nya provformen här och om kommande prov här. 

De officiella reglerna för SBK Specialsök och även det senaste regelutkastet för prov i specialsök finns här

Nosework - provfom sedan 2017

Sedan 2017 kan man tävla officiellt i Nose Work (NW). Ansvarig för de officiella tävlingarna är Svenska Nose Work Klubben (SNWK). De etiketter/dofter som används är eukalyptus (E), lagerblad (LB) och lavendel (LV). Man använder sig av hydrolat, dvs vattenlösliga former av dofterna.

 

NW finns i fyra olika svårighetsklasser

  • NW1 (bara etikett E)

  • NW2 (både E och LB)

  • NW3 (E, LB och LV)

  • Elit (E, LB och LV)

 

Momenten (typen av sökområden) som ingår är Inomhus, Utomhus, Fordon samt Behållare. En tävling med alla dessa moment kallas TSM – Tävling i samtliga moment. Man kan även tävla i de Enskilda momenten, TEM. Då genomför man fyra sök på t ex bara fordon. Diplom får man vid 100 poäng och tre diplom ger uppflyttning till nästa svårighetsklass.

För att få börja tävla i NW behöver man göra ett doftprov (DP) på varje etikett.

 

Mer information om Nose Work finns på https://www.snwk.se/ Där finns även kalender för både doftprov och tävlingar.

20220907 Nosework-139_edited.jpg
bottom of page