top of page
GMBK Agility (1 av 1)[2959].jpg

Detta är GMBK

HEJ och GOS

– det är vårt recept för att bli Sveriges trevligaste klubb
Välkommen till oss!   

GMBK har en vision – vi ska upplevas som Sveriges trevligaste klubb. Av våra egna medlemmar och av de som besöker oss. Visionen rymmer flera delar förutom att vara trevligaste klubben:

 

  • Vi ska vara en attraktiva klubb för alla våra medlemmar.

  • Vi ska vara en klubb med många eldsjälar.

  • Vi är många som ställer upp som funktionärer på tävlingar.

 

Visionen består också av konkreta mål:

  • Ekipage på SM och VM

  • Aktiva träningsgrupper

  • Konkurrenskraftiga kurser

  • Bättre planbelysning

  • Ny klubbstuga eller inomhushall

  • En hel- eller deltidsanställd

 

Vi kan faktiskt bocka av somligt: en ny planbelysning installerades hösten 2022, vi har stadigt GMBK:are på SM och på internationella tävlingar, bland annat VM, vi har en hel del aktiva träningsgrupper även om dessa ibland kan vara lite flyktiga och det ofta efterfrågas fler. Våra kurser är populära och vi har ett stort utbud med riktigt vassa instruktörer.

 

Vårt stora mål nu är en ny klubbstuga och/eller inomhushall. Ett ordentligt projekt som kräver en hel del av oss som klubb både i kompetens och finansiellt. Är du sugen på att vara med eller har tips om hur vi kan tänka här?

Kontakta ordforande(@)sbk-gmbk.se Här krävs ”alle man på däck”!

Alla är välkomna!

På GMBK välkomnar vi hundfolk på alla nivåer och med alla typer av hundar – ekipage som vill tävla och ekipage som vill aktivera sin hund men inte är redo att tävla. Här behandlar vi alla lika och har respekt för varandra, oavsett gren och nivå.

 

Det samlade hundkunnandet i klubben är stort och brett och detta kunnande förmedlas via ett ständigt växande nät av medlemmar och instruktörer och en ökad mängd kurser. Läs mer om våra kurser och instruktörer här på hemsidan.

GOS är vår värdegrund:

Glädje, Omtänksamhet, Samarbete

Vi på GMBK har en vision – vi ska bli Sveriges trevligaste klubb. Vår verksamhet vilar på vår värdegrund Gemenskap Omtanke Samverkan. Vi förkortar det GOS. Ju mer GOS desto trevligare får vi det – det är vår övertygelse. En viktig del som vi alla bidrar med är HEJ. Säg HEJ till dem du möter även om du inte känner personen ifråga. Ett HEJ gör oss glada och är ett enkelt sätt att få alla att känna sig välkomna.

Med start 1945

Klubben grundades 1945, men då under namnet Bruks- och skyddshundsklubben. Därefter följde några namnbyten: Föreningen Brukshundarna, Göteborgs Brukshundklubb för att i början av 1980-talet anta namnet Göteborg Mölndals Brukshundklubb (GMBK). Idag är vi en av Sveriges största och mest välkända brukshundklubbar.

På 50-talet ökade intresset för brukshundsporten runt om i landet, och likaså i Göteborg. Klubben växte och behovet av egen klubbstuga och träningsplats ökade. I Mölndals-Posten annonserades det då lägligt nog om försäljning av en fastighet på Stora Mosse. Efter en tids arrende förvärvades fastigheten med tillhörande 5 hektar mark och är än idag vårt klubbområde.

En stor anläggning som vi äger själva

GMBK har en stor anläggning med fyra appellplaner varav tre med gräs. Vi äger vår anläggning, vilket är en stor styrka.  Vi har en klubbstuga och ytterligare ett par förrådsbyggnader. Vägen som går från bommen vid det militära övningsfältet till oss är också vårt ansvar. Men tänk på att uppletanderutorna och rastningsrundorna runt klubben inte är på vårt område. Här promenerar ”vanligt” folk och vi samsas alla.

Appellplanerna utökas

2013 startades det stora planprojektet med nya och utvidgade gräsplaner, ny väg bakom klubbstugan och stora nya parkeringsytor. Hela projektet utfördes etappvis och tog totalt ungefär fem år. Idag har vi fyra stora fina planer, tre med gräs och en med grus, för träning, kurser och tävling.

283322811_382257957181731_5286002641338637852_n.jpg

Beskrivning på de olika siffrorna:
1. Klubbstugan
2. Stora planen
3. Agility planen
4. Nedre yttre plan
5. Övre yttre plan
6. Stor grusplanen
7. Lilla grusplanen

P: parkeringsmöjligheter

liten-00289_edited.jpg
bottom of page