top of page

Sociala medier

Policy för sociala medier på GMBK

GMBK har en positiv inställning till att medlemmar använder klubbens sociala medier. Det är ett sätt att sprida information, dela kunskap och uttrycka åsikter. När vi som medlemmar använder de kanaler vi har vill vi att det vi skriver ska präglas av konstruktivitet och en positiv grundton. Om du har en synpunkt om något särskilt på klubben kan det vara bättre att framföra den till ansvarig kommitté eller styrelsen än på sociala medier.

1

Var öppen och tydlig. Tänk till en extra gång och läs igenom ditt inlägg innan du postar det. Använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck. Skriv inte i affekt.

Visa respekt för andra. Vi eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av medlemmar eller andra inte förekommer.

Var vänlig, artig och visa gott omdöme. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna har skilda uppfattningar. Undvik att trappa upp konflikten även om du uppfattar ett påstående som negativt eller felaktigt. Håll dig lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och tråkig jargong. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om andra personer och tala inte illa om konkurrenter.

4

Var ärlig och ansvarstagande. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta följer ett ansvar. Om du gjort ett misstag och lämnat felaktig information – erkänn det och rätta det snarast.

5

Respektera andras rätt att uttrycka sig. Yttrandefriheten gäller även på GMBK! Det innebär att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om klubben men vi gör det med respekt och kritik är konstruktiv.

6

Bidra med kompetens. Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen inom dina specialområden. Tänk på att kunskapsnivån kan variera avsevärt mellan olika diskussionsforum

7

Medlem som är förtroendevald ska inte agera utifrån privata preferenser

8

Det finns också vissa begränsningar vilken information medlemmar får sprida vidare på sociala medier. Vi namnger inte personer om det gäller negativ kritik. Förtroendevalda får inte förmedla information som man har tillgång till på grund av sin ställning.

Vi följer också SKK:s allmänna regelverk för Sociala medier: https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/skks-policy-for-sociala-medier.pdf

Policyn antagen på styrelsemöte 2020-05-04

bottom of page