top of page
PMRJ1100_edited.jpg

SM-deltagare

Policy för sponsring till GMBK:s SM-deltagare

Det är superkul när duktiga klubbmedlemmar går till SM i sin gren. Det är en del av vår vision och något vi vill premiera. Här kan du läsa vad klubben kan sponsra med.

Individuellt tävlande

  • Max 600 kr för klädesplagg som är direkt avsedda för SM-deltagandet och märkta med ”GMBK”. Brodyr eller tryck ska ingå i kostnaden. Nya kläder är aktuella först när tidigare plagg är utslitet (plagget ska hålla minst 5 år). Klubben kan betala för tilläggsbrodyr på befintligt plagg inom femårsperioden, enligt upphandlat pris.

  • Max 500 kr som matersättning under SM. Det ska synas att man representerar GMBK under tävlingen för att ersättning ska utgå. Vi uppmuntrar gemensamma aktiviteter men det är inget krav för att få ersättning.

  • Tävlande som kommer på prispallen gratulerar klubben på nästkommande medlemsmöte med en liten gåva.

Tävlande i lag

  • Max 600 kr för klädesplagg som är direkt avsedda för SM-deltagandet och märkta med ”GMBK”. Det betyder att ”GMBK” ska ingå i lagnamnet. Brodyr eller tryck ska ingå i kostnaden. Medlem som fått ett plagg betalt av klubben kan få ett nytt plagg först efter fem år.

  • Max 500 kr som matersättning under SM. För att få 500 kr ska det synas att man representerar GMBK under tävlingen och GMBK ska ingå i lagnamnet. Tävlar man i lag som inte har GMBK i lagnamnet, får man istället samma belopp i matersättning som en supporter dvs 200 kr. Vi uppmuntrar gemensamma aktiviteter men det är inget krav för att få ersättning.

  • Tävlande som kommer på prispallen gratulerar klubben på nästkommande
    medlemsmöte med en liten gåva.

Supporter

  • 200 kr i matersättning per deltagande supporter att användas vid en supportersammankomst under aktuellt SM. Ett gemensamt kvitto ska redovisas till kassören för supportersammankomsten. Totalt maxbelopp för en supportersammankomst är 10 000 kr.

För punkt 1 och 2 i varje kategori gäller en sponsringspeng per deltagare, även om en person exempelvis deltar på samma SM både som individuellt tävlande, tävlande i lag och som supporter. En förutsättning för att få utbetalning av sponsringspengar är att man redovisar namn/deltagarlista samt kvitto på utlägg för mat till kassören på avsedd blankett.

Policy antagen på styrelsemöte 2019-08-21

Eskil tungapport.jpeg
bottom of page