top of page
P1046007 - webb.jpeg

Ingela Qvirist

Valp- och allmänlydnad

Varför är du instruktör? 

- Jag vill kunna förmedla glädje och engagemang med hundägandet och få hundägarna att se sina hundar med nya ögon – och sig själv med hundens ögon. Det finns en skatt av ”jag vill!” hos alla hundar – vi måste bara hitta porten och lära oss koderna för att öppna den! 

Mer om Ingela

  • Medlem i GMBK sedan 2017

  • Tävlar i tävlingslydnad (klass 2) och bruksspår (högre klass).

  • Allmänlydnadsinstruktör inom SBK (Svenska Brukshundklubben) sedan 2023 och dessförinnan hjälpinstruktör under ett par år.

  • Ingela är även engagerad i klubben, just nu som ordförande i styrelsen.

Viktigt i hundlivet!

- Glädjen och samarbetet med hunden är för mig det centrala. Hunden och vi är ett team – hur mår vi tillsammans allra bäst? Att hitta det är att hitta glöden i hundlivet. 

bottom of page