top of page
348361135_1319993425612887_2932701419446619949_n_edited_edited.jpg

Anna-Lena Wendt

Bruks och apportering/retriverjakt

Varför är du instruktör? 

Jag vill bidra till ökad förståelse mellan hund och förare, och hjälpa ekipaget att nå sina mål. För mig är syftet med hundträning att utveckla hunden inom det den är avlad för, men även annat som hunden tycker är roligt och passar för.

Mer om Anna-Lena

  • Medlem i GMBK sedan 1985

  • Tävlat i Lydnad, Bruks SM och jaktmästerska (svenska och nordiska mästerskap liksom internationella tävlingar för retrivers)

  • Utbildad allmänlydnads- ochtävlingsinstruktör inom SBK sedan 1987 och lärare i hundtjänst, dvs utbildar intruktörer 

  • Tävlingsledare för bruks, domare för bruksprov och lydnadstävlingar samt provledare för retriverjaktprov och domare för Workingtest retriver

Viktigt i hundlivet!

Att utveckla hunden så långt som det går inom den/de discipliner som hunden passar för och tycker är roligt.

bottom of page