top of page
stegen-840x430.jpg

Bruks

Förutom lydnadsmomentet finns nedanstående grenar som specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov.

Spår

Spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.

Hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handlar om att spåra efter ett byte. Som förare är det spännande att följa efter en spårhund. Man inser vilket fantastiskt luktsinne hunden har. Stoppar man själv näsan i backen känner man ingenting av spårdoften.

En hund som spårtränas övar upp sin koncentrationsförmåga. Hunden tränar samtidigt sin kropp och sina muskler på ett funktionellt sätt.

Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Att träna sök är mycket socialt, man är ofta ett gäng som har mycket trevligt tillsammans.

 

En bra förutsättning är att hunden skall vara tillgänglig och tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den skall kunna jobba självständigt samtidigt som den följer okopplad sin förares dirigering.

Rapport

Förutom lydnadsdelen så är syftet med fältprovet att hunden okopplad skall springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

En bra förutsättning är att hunden skall vara självständig så den törs springa ifrån sin förare men ändå målmedveten så att den inte springer vind för våg i skogen. Den skall också vara välbyggd så att den kan och orkar springa långa sträckor i kuperad terräng.

Skydd

Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. 

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utifrån den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad av föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Hunden bedöms i kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras, som SBK har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

Patrull

Hund och förare med erfarenhet av spårarbete har goda förutsättningar att prova patrull. Föraren bör ha god kännedom om inlärning och möjlighet att ingå i en träningsgrupp.

Hunden blir säkrare på att markera och följa ett spår samt att arbeta med vind- och ljudmarkering. Föraren får utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

Texterna är hämtade från Svenska Brukshundklubbens hemsida

https://brukshundklubben.se/

liten-00222_edited.jpg
bottom of page