top of page
liten-00065_edited.jpg

Tävlingar på GMBK

Policy för anordnande av tävlingar på GMBK

Vi följer SBK:s allmänna regelverk när vi anordnar tävlingar. Det innebär bland annat att Vi ska öka vår kunskap om hund och sprida den samt ha friska och funktionsdugliga hundar. Vi ska också försöka uppnå grundläggande krav om rättvisa och rent spel. Alla som vill, oberoende av nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, har rätt att deltaga i vår tävlingsverksamhet. För SBK:s policy se https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/ styrdokument/

Policy antagen vid styrelsemöte 2021-05-17

Respektive kommitté beslutar om sina tävlingar efter avstämning med TK. Kommittén ansvarar för arrangemanget i sin helhet, allt ifrån att ordna med nödvändiga funktionärer till att boka planer och klubbstuga. Inom varje kommitté utses representanter och ansvariga for specifika uppgifter.

Kommittén ska sträva efter att varje tävling bidrar med ett positivt resultat till klubben. Det innebär bland annat att vi har måttlighet som ledord när det gäller de kostnader som uppkommer i samband med tävlingarna.

Vi använder i första hand egna klubbens egna medlemmar som funktionärer. Om vi behöver ta in externa domare eller andra funktionärer ska vi sträva efter att minimera rese- och hotellkostnader genom att i första hand söka hjälp inom ett rimligt närområde

4

Klubbmedlemmar och övriga som ställer upp som funktionärer vid tävlingar får kaffe+ macka/bulle kostnadsfritt för halvdag och två kaffe + macka/bulle samt lunch för heldag.

5

Om möjligt ska vi ordna våra egna tävlingar på klubben. Om omständigheterna inte tillåter detta ansvarar respektive kommitté för merarbete som transport till och från tävlingsarenan och hyra av lokal och utrustning.

6

Försäljning av extern part vid tävlingar ska godkännas av kommittén i förhand. I normalfallet tillåts försäljning av extern part endast om försäljaren samtidigt sponsrar tävlingen med priser. Extern part som säljer på klubben ska ha Fskattsedel, numret ska förtecknas av tävlingsansvarig och kunna tas fram vid en fråga från skatteverket.

7

Köket: Fyll i formuläret "Köksplanering vid tävling" och lämna till kökskommittén senast 14 dagar före tävling. Köket inhandlar varor som behövs men arrangerande kommittén bemannar köket och tillreder maten.

8

Privat försäljning som konkurrerar med klubbens försäljning får inte förekomma vid GMBK:s arrangemang.

hundar-på-rad.jpg
bottom of page